VERENIGING TOELEVERANCIERS METALEN DAK- EN GEVELMATERIALEN

MDG - Dak- en gevelsystemen zoals het hoort!

Metalen gevels en daken worden sinds een geruime periode op grote schaal in Nederland toegepast en zijn uitgegroeid tot één van de belangrijkste bouwproducten. Inmiddels worden metalen gevels en daken in verschillende typen bouw toegepast. Met de groeiende toepassingsgebieden is ook het product- en systeemaanbod sterk uitgebreid. De toename in het aanbod en toepassingsmogelijkheden heeft ook gezorgd voor de vraag naar een hoger kwaliteitsniveau.

Deze groei in metaalbouw was o.a. de aanleiding tot oprichting van MDG (Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen) in 1999. MDG vertegenwoordigt een ruime meerderheid van de bedrijven uit de dak- en gevelbranche in Nederland en België. Binnen de vereniging is de markt vertegenwoordigd in drie zogenaamde ‘bloedgroepen’:


Er zijn circa 35 lidbedrijven. Naast het bestuur kent de vereniging een Technische en een PR-commissie, die een adviserende en informerende rol hebben. Om haar doelstellingen te bereiken werkt MDG nauw samen met andere organisaties in de branche.


Activiteiten voor de leden


H Reijnders          
Metaalzetterij Zuid Nederland BV
Voorzitter  
Vacature
Penningmeester
R.J. Steegman
Nestinox B.V.
Lid
Vacature
Lid

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de collectieve en branchespecifieke belangen van haar leden. Daarnaast streeft MDG ernaar de kwaliteit van de dak- en gevelbranche op een hoger niveau te brengen, o.a. door het uitbrengen van een richtlijn. De ‘Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels- en Daken’ voegt kwaliteit toe aan de bouwkolom en zorgt voor een professionele uitstraling van de vele verwerkende bedrijven die op het gebied van dak- en gevelbeplating actief zijn.

Jaarlijks wordt de MDG Architectuurprijs uitgereikt. U kunt zich hiervoor inschrijven via deze website.


Activiteiten


Bestuur